Wat moet je doen als een kat hoest?Home » Wat moet je doen als een kat hoest?

Een hoestende kat is niet gewoon. Het is daarom belangrijk dit in de gaten te houden en bij aanhoudend hoesten met de kat naar de dierenarts te gaan.

Katten kuchen of hoesten soms als de luchtwegen even geïrriteerd zijn. Dat is niet meteen alarmerend. Heeft de kat ook andere klachten, is hij bijvoorbeeld lusteloos en wil hij niet eten, heeft hij een ‘verkouden’ neus en moet hij overgeven, dan is het tijd om aan de bel te trekken. Met name benauwdheid en een snelle ademhaling zijn alarmerend. Raadpleeg dan direct de dierenarts.

Welke onderzoeken zijn mogelijk?

Om erachter te komen waarom een kat ziek is en hoest, is onderzoek nodig. Dat kan in de vorm van röntgenfoto’s, een scopie van de luchtwegen of een onderzoek naar de samenstelling van de ontlasting.

Wat kan er aan de hand zijn?

Astma

Bij een piepende ademhaling en hoest kan er sprake zijn van astma. De kat heeft het dan benauwd en ademt anders. Als de kat met de bek open ademt heeft hij het extra benauwd. Of er sprake is van astma of niet, het is een teken om direct te dierenarts te raadplegen 

Longontsteking

Als de kat sloom is en snotterig kan er sprake zijn van een luchtweginfectie. De dierenarts zal moeten vaststellen of dit mogelijk een longontsteking is. 

Longworm infectie

Een kat kan een longworminfectie oplopen als hij bijvoorbeeld een dier vangt en daarvan eet zoals een vogel of een muis. Hij krijgt in dit geval eitjes van een longworm binnen, die zich in de longen ophopen. Ten gevolge hiervan gaat de kat hoesten. Ook krijgt hij vaak een snotneus en raakt benauwd 

Luchtwegproblemen bij Perzische katten

Katten met een platte snuit hebben vaker last van luchtwegproblemen, zoals Perzische katten. Hun gedrongen gezichtje wordt wel peke face genoemd. Ze hebben een ingedeukte, afgesloten neus en een korte snuit dat tot benauwdheid kan leiden. Ze hebben moeite met ademhalen en eten. Er is veel kritiek op het fokken van deze katten, en vaak wordt deze fokkers verzocht hun fokbeleid aan te passen. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat uiterlijke kenmerken die gezondheidsproblemen veroorzaken worden doorgegeven. 

Vreemd voorwerp

Als een kat iets vreemds in de keel heeft, zoals een grassprietje, probeert hij dat uit te hoesten. Dan is de hoest vaak plotseling. 

Niesziekte

De niesziekte bij katten is herkenbaar aan hoesten en niezen, ademhalingsmoeilijkheden en moeite met slikken. De kat gedraagt zich ziek, wil niet eten en is lusteloos. Het is een ziekte die voor een kat meer betekent dan een beetje verkouden zijn. De niesziekte is bovendien besmettelijk. Juist daarom is het belangrijk katten te vaccineren.

Welke behandeling is geschikt?

Antibiotica kan een kat van zijn hoestklachten afhelpen. Dat geldt niet voor chronische aandoeningen zoals astma. Dan zijn er middelen nodig die de luchtwegen ondersteunen. Het is in ieder geval belangrijk om bij hoesten direct de dierenarts te raadplegen, zodat die hoest op een goede manier behandeld wordt.