Seniorencheck

Home » Samenwerkingen » Seniorencheck

VRAGENLIJST

Kat:Hond:

Seniorencheck

Bij de aanschaf van een nieuwe pup of kitten denkt u er nog niet zo aan, maar voordat je het weet is het zover. Uw huisdier heeft de seniorenleeftijd bereikt! Als 75% van de levensverwachting van het ras is bereikt noemen we een dier senior. Bij reuze hondenrassen is dit al vanaf de leeftijd van 6 jaar, grote rassen 8 jaar en kleine rassen worden tot de senioren gerekend vanaf 10 jaar leeftijd. Katten zijn senior vanaf een leeftijd van 10-11 jaar.

Als oudere dieren klachten krijgen word vaak gezegd: “dat komt door de ouderdom”. Dit is echter niet helemaal waar. Ouderdom op zichzelf is namelijk geen ziekte. Uw dier heeft geen last van de ouderdom zelf maar van de gezondheidsproblemen die vaak gepaard gaan met het ouder worden. Aan veel van deze aandoeningen kan wat gedaan worden.

Een aantal veelvoorkomende klachten bij oudere dieren zijn:
- minder makkelijk opstaan
- Stijfheid met lopen en bij katten minder makkelijk op dingen kunnen springen
- veranderingen in eet gedrag (minder of juist meer gaan eten)
- meer drinken
- minder activiteit/meer slapen
- gedragsveranderingen
- vermageren
- minder goed zien

Veel voorkomende aandoeningen op oudere leeftijd zijn: nierfalen, leverfalen, hart en vaat ziekten, suikerziekte, tumoren, te traag werkende schildklier bij de hond en te snel werkende schildklier bij de kat, gewrichtsproblemen, gebitsproblemen en overgewicht. Voordat u veranderingen in het gedrag van uw huisdier opmerkt, is er in het lichaam al van alles veranderd. Dit gaat geleidelijk aan en is dus aan de buitenkant niet goed te zien. Bij nierfalen bijv. merkt u pas iets als de nieren al 75% van hun werking kwijt zijn. Daarnaast merken we dat senioren aandoeningen minder goed aan kunnen door minder vetreserves, een verslechterd immuunsysteem of verminderde werking van hart en longen. Het is daarom belangrijk om op tijd problemen op te sporen zodat we een behandeling kunnen instellen. Dit kan door middel van een seniorencheck.

Wat houdt een seniorencheck in:

Een seniorencheck is een consult waarbij wij extra aandacht besteden aan uw huisdier en de klachten die gepaard gaan met het ouder worden van uw huisdier. Het doel van deze seniorencheck is om gezondheidsproblemen in een vroeg stadium te diagnosticeren zodat we tijdig kunnen ingrijpen om verslechtering te voorkomen of te vertragen. Met als uiteindelijk doel uw huisdier een zo gezond en gelukkig mogelijke senioren tijd te bezorgen! Voorafgaand aan het consult krijgt u van ons een vragenlijst (via mail of hier af te halen) met vragen over uw huisdier. Verder is het fijn als u kort (liefst een uur) van tevoren urine opvangt voor onderzoek.

Tijdens het consult zullen we de vragenlijst met u bespreken. Daarnaast voeren we een algemeen onderzoek uit en nemen wij bloed af. Met het bloedonderzoek kunnen we zien of er sprake is van nier- of leverfalen of suikerziekte. Verder kijken we naar de rode bloedcellen en de ontstekingscellen. Bij katten wordt ook gecontroleerd op een te snel werkende schildklier. Het urineonderzoek geeft ook veel informatie en kan onder andere wijzen op een probleem met het concentreren van de urine, suikerziekte, verlies van eiwitten via de urine, blaasontsteking etc..

Als alle resultaten bekend zijn worden deze uitgebreid met u besproken. Dan worden ook de mogelijkheden met u besproken om uw huisdier een zo gelukkig en vitaal mogelijke seniorentijd te bezorgen.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen dan kunt u bellen naar 0592 - 460409. Ook kunt u online een afspraak maken.

Whatsapp

Vanaf heden zijn wij ook bereikbaar op werkdagen tussen 09:00-16:00 via WhatsApp voor korte niet spoedeisende vragen/foto's en voor het maken van eventuele afspraken!