Waarom een seniorencheck voor de kat zinvol isHome » Waarom een seniorencheck voor de kat zinvol is

Katten worden net zoals mensen steeds ouder. Maar wist je dat een kat heel goed kan verbergen dat er iets aan de hand is? Een lange tijd merk je niets aan je geliefde huisdier, totdat er bepaalde symptomen optreden die erop wijzen dat er toch iets aan de hand is. Een kat die wat ouder is heeft extra aandacht nodig. Daarom vertellen we jou in dit blog hoe belangrijk een seniorencheck is.

Doe op tijd een seniorencheck

Gemiddeld worden katten ongeveer veertien tot achttien jaar. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Een kat is vanaf de leeftijd tien – elf jaar een senior. Sommige worden ouder dan twintig jaar. Een kat kan dus best lang in zijn laatste leeftijdsfase zitten. Wanneer je kat ouder wordt brengt dat nieuwe gezondheidsrisico’s met zich mee. Vandaar dat het belangrijk is om op tijd een seniorencheck te doen. Op die manier kan je eventuele kwalen eerder opsporen, zoals bijvoorbeeld nierfalen, schildklierproblemen, gebitsproblemen, suikerziekte of artrose. Hieronder bespreken we deze aandoeningen kort en waarom het zo belangrijk is om dit op tijd te signaleren.

Nierfalen

Katten op leeftijd hebben kunnen last krijgen van nierfalen. Dit komt vaak voor. Wanneer je een kat hebt met nierproblemen is het belangrijk om hem of haar een nierdieet te laten volgen. De kat eet dan voeding waar weinig zout en eiwitten inzitten en dat voorkomt verdere nierbeschadiging. Door de juiste voeding en medicijnen toe te dienen kan je  nierfalen uitstellen waardoor de kat een stuk ouder kan worden. Katten krijgen meestal pas klachten wanneer de nieren te beschadigd zijn. Vandaar dat een tijdige check zo belangrijk is.

Problemen met de schildklier

Oudere katten lopen risico op een te snel werkende schildklier, dit wordt ook wel ‘hyperthyreoïdie’ genoemd. Symptomen hiervan zijn dat de kat meer drinkt en plast, eet, maar toch vermagert. Verder kan de kat onrustig zijn en zeer actief. Bovendien gaat de stofwisseling vlotter en daarom heb je kans dat het hart van je kat sneller draait waardoor problemen met het hart ontstaan. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk die de dierenarts met je zal bespreken wanneer dit aan de hand is.

Problemen met het gebit

Er zijn weinig katten die baasjes hebben die hun tandenpoetsen. Vandaar dat oudere katten vaak te maken krijgen met gebitsproblemen. Dit komt onder andere doordat de tanden vol zitten met tandplak laagjes waardoor het tandvlees ontstoken raakt. Erg pijnlijk voor de kat. Bij een seniorencheck kijkt de dierenarts naar het gebit van de kat. Mocht het nodig zijn dan wordt een behandeling voorgesteld.

Suikerziekte

Suikerziekte bij katten komt regelmatig voor bij katten die tien jaar zijn en met overgewicht kampen. Je herkent de ziekte aan het vele drinken, eten en plassen en toch vermageren. Wanneer je suikerziekte niet op tijd behandeld zal de kat op een gegeven moment niet meer eten, braken en uitdrogen. De kat kan dan zelfs komen te overlijden. Gelukkig is deze ziekte meestal goed te behandelen. Hierbij is een speciaal dieet nodig en injecties insuline.

Artrose

Oudere katten hebben net zoals mensen kans op gewrichtsproblemen, ook wel artrose genoemd. Je ziet dit aan een kat doordat hij of zij niet meer zo hoog kan springen en zich stijver en minder beweegt. Heeft je kat hier behoorlijk last van dan is er medicatie mogelijk om pijn tegen te gaan. Wat daarnaast van belang is dat je kat een gezond gewicht heeft. Bij een te zware kat hebben de gewrichten het nogal te verduren en hierdoor zal artrose eerder ontstaan.

Het is goed om te weten hoe de gezondheid van je kat ervoor staat. Voordat je veranderingen aan het gedrag van je kat opmerkt is kan er in het lichaam al van alles aan de hand zijn. Gezondheidsproblemen treden geleidelijk op en zijn aan de buitenkant niet altijd te zien. Vandaar dat het zo belangrijk is om op tijd problemen op te sporen, zodat er nog een behandeling mogelijk is.

Wat houdt een seniorencheck in?

Wanneer je besluit om een seniorencheck bij je kat uit te laten voeren krijg je een consult van de dierenarts waarbij extra aandacht wordt besteedt aan klachten die gepaard gaan met het ouder worden. Het doel is om gezondheidsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen zodat er tijdig ingegrepen kan worden om verslechtering van de gezondheid te voorkomen of te vertragen. Doel van de check is om uw kat een zo gezond mogelijke seniorentijd te bezorgen. Voorafgaand aan het consult krijg je een vragenlijst mee. Verder vraagt de dierenarts je om kort van te voren urine van je kat op te vangen voor het onderzoek.

Tijdens het consult zelf wordt de vragenlijst met jou besproken. Daarnaast wordt er bij de kat een algemeen onderzoek uitgevoerd en wordt er bloed afgenomen. Door middel van het bloedonderzoek kan vastgesteld worden of er wellicht sprake is van nier- of leverfalen of suikerziekte. Verder wordt er gekeken naar de rode bloedcellen en de ontstekingscellen en wordt er gecontroleerd op een te snel werkende schildklier. Het urineonderzoek levert veel informatie op. Aan de hand hiervan kan er bijvoorbeeld worden vastgesteld of de kat last heeft van suikerziekte, een blaasontsteking of verlies van eiwitten via de urine.

Wanneer alle resultaten bekend zijn worden deze uitvoerig met jou besproken. Mochten er problemen met de gezondheid van de kat zijn dan krijg je te horen welke mogelijkheden er zijn om je kat een zo vitale mogelijke en gelukkige seniorentijd te bezorgen. En mocht er niets aan de hand zijn dan is dat eveneens fijn om te weten. Bovendien weet je waar je in de toekomst op moet letten.