Jaarlijks de hond vaccineren tegen leptospiroseHome » Jaarlijks de hond vaccineren tegen leptospirose
Jaarlijks de hond vaccineren tegen leptospirose

Wie verstandig is laat zijn hond ieder jaar vaccineren tegen de ziekte van Weil, ook wel de rattenziekte genoemd. Wist je dat het slechts één verschijning is van de complexe ziekte leptospirose? Er bestaan veel verschillende vormen.  

De ziekte verspreidt zich gemakkelijk en kan ook nog eens van hond op mens worden overgedragen. Dat betekent dat de ziekte een zoönose is. Omdat besmette honden mensen kunnen infecteren is het van groot belang om ze zo goed mogelijk te beschermen tegen leptospirose.

Toename van besmettingen

Leptospiren zijn bacteriën die via de urine van knaagdieren zoals muizen en ratten verspreid worden. Je vindt ze bijvoorbeeld in stilstaand water of modder. Bij temperaturen van 18 graden of hoger kunnen de leptospiren tot maar liefst zes weken in de aarde overleven. In stilstaand water wel drie maanden. Je hond raakt besmet doordat leptospiren via wondjes of slijmvliezen het lichaam binnendringen. Besmette honden scheiden leptospiren uit in hun urine en dat zorgt voor een verdere verspreiding. De afgelopen jaren is er een toename te zien van het aantal besmettingen. Bovendien is het aantal knaagdieren zoals ratten toegenomen. Reden temeer om die jaarlijkse vaccinatie voor de ziekte van Weil niet over te slaan.

Symptomen en bestrijding

Zoals gezegd bestaan er talloze varianten van de ziekte waardoor er verschillende symptomen bij de hond op kunnen treden. Soms zijn de symptomen mild en beperken ze zich tot braken, koorts en minder zin in eten. Maar het ziektebeeld kan veel erger worden. De hond raakt uitgeput, hoest veel, krijgt spiertrillingen, gele slijmvliezen, diarree en ontwikkelt ernstige nierproblemen. Intensieve medische zorg, antibiotica en quarantaine zijn noodzakelijk. Dat laatste is nodig, omdat de ziekte gevaar oplevert voor mensen en andere honden. Ondanks al die maatregelen kan de hond toch komen te overlijden. Vooral honden die niet gevaccineerd zijn lopen groot gevaar en overleven de ziekte vaak niet.

Vaccinatie ieder jaar herhalen

Elke hond kan besmet raken. Het maakt niet uit of de hond in een dorp of stad woont. Elke hond wandelt wel eens langs een sloot, gracht of drinkt uit een regenplas. Sommige honden zwemmen graag en komen hierdoor in aanraking met leptospiren.

Door ieder jaar te vaccineren tegen leptospirose is de kans op besmetting voor de hond een stuk kleiner. Het is van belang dat de hond eerst tweemaal een basisvaccinactie krijgt. Daarna is het verstandig om de vaccinatie ieder jaar te herhalen.

Over de verschillende vaccinaties gaan veel verhalen de ronde. In alle gevallen zijn wij van mening dat vaccineren verstandig is. Wij zetten díe vaccinaties in die de hond een goede weerstand bieden tegen ziekten.