De meest voorkomende konijnenziektesHome » De meest voorkomende konijnenziektes

Er zijn veel ziektes die konijnen kunnen overkomen. Sommige ziektes treffen alleen
konijnen die in het wild leven, andere aandoeningen treffen ook konijnen die als huisdier
worden gehouden.

Om erachter te komen of een konijn ziek is, is het belangrijk op veranderend gedrag te letten
zoals minder beweeglijk zijn, niet goed eten en drinken, of minder tot geen ontlasting
hebben. Ook het gewicht van het beestje is een graadmeter voor zijn gezondheid. Zet hem
daarom af en toe op de weegschaal, dan valt het je des te eerder op als het gewicht ineens
sterk verandert.

-gewicht
-beweeglijkheid
-eet- en drinkgedrag
-ontlasting
Ziektes bij konijnen
-myxomatose

De bekendste konijnenziekte is myxomatose. Myxomatose wordt door insecten verspreid of
door het contact met een konijn die drager is. De ziekte kan zich makkelijk over grote
afstanden verspreiden. Slaat de ziekte toe, vaak bij wilde konijnen, dan krijgen konijnen
korsten en zwellingen rond de oogleden, oren, neus en hun geslachtsstreek. De kans dat een
besmet konijn dit overleeft, is klein. Je kunt een ‘huis’konijn hiertegen laten inenten. De
ziekte is overigens alleen besmettelijk voor konijnen, niet voor honden of katten.

-darmproblemen

Als een konijn door welke oorzaak dan ook darmproblemen krijgt, is het belangrijk snel in te
grijpen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de darmen stil komen te liggen. Er zijn veel
oorzaken mogelijk zoals koorts, slecht eten en gebitsproblemen. Het gevolg is dat bacteriën
zich vermeerderen en geen uitweg naar buiten vinden. Het lichaam vergiftigt zichzelf. Het is
de reden dat er binnen 24 uur moet worden ingegrepen. Medicatie moet de darmen weer
laten werken. Darmproblemen zijn meestal te herkennen aan het feit dat het konijn
nauwelijks tot geen ontlasting heeft, niet wil eten en lusteloos is.
Verkeerde voeding kan gasvorming veroorzaken. Het is te herkennen aan het feit dat het
konijn niet wil eten, lusteloos oogt en zijn buik alsmaar dikker wordt. Ook dan moet er
binnen 24 uur worden ingegrepen.
Een ander darmprobleem is diarree. Ook dit kan door voeding komen, maar ook door
bijvoorbeeld stress, een infectie of parasieten. Afhankelijk van de oorzaak kan het konijn
worden behandeld.

-blaasklachten

Als de urine een bruine kleur heeft en bloederig is, kan er sprake zijn van blaasgruis of
blaasstenen. Plassen doet pijn en daardoor plast het konijn vaker kleine beetjes. Ook bij

blaasklachten wil een konijn nauwelijks eten. Aan de hand van een foto kan de diagnose
worden gesteld. Soms kan het konijn de stenen uitplassen, mits het veel drinkt en medicatie
krijgt. Soms moet een operatie de blaasstenen verwijderen. De klachten kunnen worden
voorkomen door het konijn calciumrijke voeding te geven.

-gebitsklachten

De tanden en kiezen van konijnen zijn altijd in de groei. Daardoor gaat er nog wel eens iets
mis. Snijtanden groeien te ver door of kiezen groeien in de wang of over de tong. Hierdoor
ontstaan eetproblemen waardoor het dier allerlei klachten kan krijgen. Zorg er daarom voor
dat de tanden en kiezen regelmatig worden gecheckt of bijgeslepen.

-E. Cuniculi

Encephalitozoon Cuniculi is een besmettelijke konijnenziekte die te herkennen is aan
afwijkend gedrag. Het konijn draait constant rondjes, tolt om zijn as, houdt zijn kopje scheef,
vertoont verlammingsverschijnselen en valt steeds om. Ook nier- en blaasproblemen zijn
hier symptomen van. De sporen van deze ziekte verspreiden zich via de urine. Er is een
behandeling met medicatie voor die langere tijd gegeven moet worden.

-VHD, VHS of RHD

VHD (Viral Haemorrhagic Disease), VHS (Viraal Haemorrhagisch Syndroom) of RHD (Rabbit
Haemorrhagic Disease) staan voor één ziekte die dodelijk kan zijn en besmettelijk is. Het is
een virus waartegen preventief kan worden gevaccineerd. Dit virus kan maanden in de
omgeving overleven en via voer, stro of hooi het konijn besmetten. Symptoomherkenning
van dit virus is niet altijd makkelijk. Soms is het konijn sloom, heeft koorts, is benauwd, heeft
stuiptrekkingen of bloedingen. Een behandeling bestaat dus zoals gezegd uit vaccineren.

-madenziekte

Als het warm is leggen vliegen soms eitjes in de vacht waar bijvoorbeeld wat ontlasting of
urine van het konijn zit. Hierdoor kan de madenziekte ontstaan. Die maden moeten zo snel
mogelijk worden verwijderd omdat ze de huid en het lichaam van het konijn binnendringen.
Let dus goed op vliegen bij een hok, vooral als het warm is. Dan moét er gecontroleerd
worden op maden. Houd het hok schoon en het konijn nog schoner! Plakpoep en natte
urineplekken vinden maden fantastisch. Binnen een paar uur hebben maden al een wond
gemaakt. Een konijn kan hieraan overlijden.

-huidproblemen

Parasieten zoals vlooien, luizen en mijten veroorzaken jeuk en kale plekken op de huid. Voor
parasieten is altijd een behandeling mogelijk. Zie je rode ringvormige plekken op de huid dan
is er sprake van een schimmel. Dat kan besmettelijk zijn en moet zo snel mogelijk worden
behandeld. Ga dan ook direct naar de dierenarts. De behandeling is afhankelijk van welke
soort schimmel of parasiet.

-ademhalingsklachten

Als een konijn een snotneus heeft, moet niezen en lastig ademhaalt, is er sprake van een
luchtwegprobleem. Stofjes, stress, tocht en kou kunnen hiervan de oorzaak zijn. Het kan
zelfs leiden tot een longontsteking. Zorg dat je zo snel mogelijk met het konijn naar de

dierenarts gaat voor een behandeling. Er zijn meerdere oorzaken voor luchtwegproblemen,
waar een behandeling op wordt afgestemd.