Chemotherapie bij de hondHome » Chemotherapie bij de hond

Wanneer bij jouw hond de diagnose kanker wordt gesteld kan dat behoorlijk schrikken zijn. Bij deze ziekte denken we immers vaak gelijk het ergste. Toch is dat lang niet altijd het geval en zijn er vaak behandelingen mogelijk om de hond te genezen of een langere levensverwachting te geven. In sommige gevallen zal er chemotherapie voorgesteld worden om de kanker te bestrijden, de ziekte stabiel te houden of de kwaliteit van leven voor je hond te verbeteren. 

Wanneer krijgt een hond chemotherapie?

Het inzetten van cytostatica (chemotherapie middelen) is niet zonder risico. Daarom wordt er ook niet licht over gedacht en wordt behandeling met dit soort middelen alleen in goed overleg met de eigenaar gedaan en wanneer er een grote kans is dat de behandeling het beoogde doel met succes bereikt. Chemotherapie wordt voorgeschreven bij honden met een aandoening die positief reageert op bestrijding met deze middelen, zoals kanker. Daarbij is het doel van de behandeling om de hond een comfortabel leven te laten leiden, de levensverwachting te rekken of de ziekte te bestrijden. 

Chemotherapie kan dus ingezet worden bij honden met kanker. Vaak gaat het dan om lymfeklierkanker, een veel voorkomende kankersoort die goed te behandelen is met chemotherapie. Ook bij leukemie, bij inoperabele kwaadaardige huidtumoren, een tumor in de milt, of bij botkanker kan chemotherapie een behandelmogelijkheid zijn. 

Ook wordt er bij een ernstige auto-immuunziekte soms gekozen voor het gebruik van chemotherapie middelen. Dit wordt dan gedaan omdat honden in dat geval dusdanig last hebben van de bijwerkingen van prednison dat er de voorkeur aan wordt gegeven deze te verlagen door de chemotherapie middelen te gebruiken. 

Hoe werkt chemotherapie bij de hond?

Net als bij chemotherapie bij mensen wordt chemotherapie bij de hond ingezet om de celdeling te remmen. Hiermee kan voorkomen worden dat de kanker groeit, maar het kan er ook voor zorgen dat kankercellen dood gaan en afnemen of verdwijnen. Wat het effect van de therapie is kan van tevoren lastig te zeggen zijn en is afhankelijk van de soort kanker en de omstandigheden. 

Het inzetten van chemotherapie gebeurt dan ook alleen na zorgvuldige afweging in overleg met de dierenarts. Voorafgaande aan de behandeling zal er een bloedonderzoek plaatsvinden zodat er later gekeken kan worden wat het effect van de chemobehandeling is. De dierenarts plant dan een afspraak in om de chemotherapie middelen middels een infuus aan de hond toe te dienen. Hoe lang zo’n behandeling duurt is afhankelijk van de dosering en het type medicijn. Soms worden honden die het erg spannend vinden licht verdoofd zodat de behandeling makkelijker kan worden uitgevoerd en dit minder stress oplevert voor de hond. Ook kunnen de chemotherapie middelen soms in de vorm van tabletten of capsules worden toegediend. 

Wat zijn de bijwerkingen van chemotherapie bij de hond?

In tegenstelling tot chemotherapie bij mensen vallen de bijwerkingen van chemotherapie bij honden vaak erg mee. Mocht een hond wel last hebben van bijwerkingen dan kan de dierenarts vaak iets voorschrijven om dit te verhelpen. Ernstige bijwerkingen komen slechts sporadisch voor en ook het aantal honden met milde bijwerkingen zijn in de minderheid. Als er dan klachten zijn dan zijn dit:

  • Misselijkheid
  • Verminderde eetlust
  • Maagdarmklachten zoals braken en/of diarree
  • Beenmergdepressie
  • Haaruitval
  • Blaasontsteking
  • (bij sommige hondenrassen) Hartschade

Wat zijn de voordelen en de nadelen van chemotherapie bij de hond?

Wanneer chemotherapie zijn werk doet kan het ervoor zorgen dat een hond geneest van kanker, dat zijn kwaliteit van leven sterk verbeterd of dat hij langer een vrij comfortabel leven kan leiden. Dat zijn natuurlijk de grootste voordelen van chemotherapie. 

Maar het is niet altijd te voorspellen of een chemotherapie aanslaat en soms kan na een behandeling de ziekte ook gewoon weer de kop op steken. Wat ook als een nadeel beschouwd kan worden zijn de kosten van een chemotherapie. Een ander groot nadeel is dat het gebruik van chemotherapie middelen ook gevaarlijk kan zijn voor de omgeving van de hond. Het is niet alleen slecht voor het milieu als deze stoffen door bijvoorbeeld de urine of ontlasting van de hond in de natuur terecht komen, maar ook voor mensen is het niet goed om in aanraking te komen met deze stoffen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de hond je likt of wanneer je in aanraking komt met zijn ontlasting of urine. Strenge hygiëne is dus geboden wanneer een hond chemotherapie krijgt. Wanneer hondeneigenaren zwanger willen worden, of zijn en wanneer er kinderen in hetzelfde huis verblijven als de hond wordt chemotherapie bij de hond afgeraden.